krih.pl

Reklama

Aktualności:

Aż trzy polskie miasta zostały uznane za jedne z najszybciej rozwijających się centrów technologicznych w Europie, wynika z nowego raportu CBRE „EMEA Tech Cities. Kraków, Katowice i Poznań zostały doc...

Wojciech Moczulski. „Pomysł powstał dwa-trzy lata temu na podstawie analizy zapotrzebowania na kadrę lotniczą w regionie, w którym działa bardzo prężny Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Bielsku-Bia...

Klaster usługi Azure Service Fabric jest zasobem, którego jesteś właścicielem.An Azure Service Fabric cluster is a resource that you own. Jest odpowiedzialny za Zabezpieczanie klastrów zapobiega nieau...

Klaster usługi Kubernetes jako elementu portalu Marketplace możesz zaoferować użytkownikom.You can offer a Kubernetes Cluster as a Marketplace item to your users. Użytkownikom można wdrożyć rozwiązani...

Trzy polskie miasta znalazły się w rankingu CBRE "EMEA Tech Cities", który klasyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Kraków, Katowice i Poznań znalazły si...

Aż trzy polskie miasta znalazły się w najnowszym rankingu CBRE „EMEA Tech Cities”, który identyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Kraków, Katowice i Poz...

Co istotne, obie te jednostki mają bazować na pojedynczym klastrze CCX, przez co zaoferują „tylko” 8 MB pamięci podręcznej L3, ale za to nie będzie jej trzeba uzgadniać. Przy czym, podobnie jak w przy...

Ranking CBRE „EMEA Tech Cities”, to zestawienie, które identyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. W najnowszym zestawieniu Kraków ...

To czwarta edycja tych studiów, uruchomiona przez firmę Flex wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia reprezentującą Pomorski Klaste...

Kategoria, w której wysokie miejsca zajęły aż trzy polskie miasta, jest chyba najciekawszą ze wszystkich w raporcie, z uwagi na ogromne zróżnicowanie pomiędzy sklasyfikowanymi klastrami. Część z nich ...

Podlaskie ma bowiem klimat sprzyjający rozwoju branży IT. Ponad rok temu stworzono tu klaster zrzeszający IT z Polski północno-wschodniej, co umożliwia większe wykorzystanie potencjału całego regionu. ...

Klastry technologiczne to nic innego jak skupisko przedsiębiorstw z tego samego lub pokrewnych sektorów, nazywane też centrami technologicznymi. Najczęściej są to duże miasta, ale nie jest ...

krih.pl

Copyright © 2018. All Rights Reserved.