krih.pl

Reklama

Aktualności:

Aż trzy polskie miasta zostały uznane za jedne z najszybciej rozwijających się centrów technologicznych w Europie, wynika z nowego raportu CBRE „EMEA Tech Cities. Kraków, Katowice i Poznań zostały doc...

Klaster usługi Azure Service Fabric jest zasobem, którego jesteś właścicielem.An Azure Service Fabric cluster is a resource that you own. Jest odpowiedzialny za Zabezpieczanie klastrów zapobiega nieau...

Wojciech Moczulski. „Pomysł powstał dwa-trzy lata temu na podstawie analizy zapotrzebowania na kadrę lotniczą w regionie, w którym działa bardzo prężny Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Bielsku-Bia...

Klaster usługi Kubernetes jako elementu portalu Marketplace możesz zaoferować użytkownikom.You can offer a Kubernetes Cluster as a Marketplace item to your users. Użytkownikom można wdrożyć rozwiązani...

Aż trzy polskie miasta znalazły się w najnowszym rankingu CBRE „EMEA Tech Cities”, który identyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Kraków, Katowice i Poz...

Trzy polskie miasta znalazły się w rankingu CBRE "EMEA Tech Cities", który klasyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Kraków, Katowice i Poznań znalazły si...

Aby jeszcze bardziej „sprofesjonalizować” i ułatwić ich działanie, powstają takie inicjatywy jak Podkarpackie Smaki, czyli klaster wspierający turystykę kulinarną, który pomaga regionalnym produktom o...

Ranking CBRE „EMEA Tech Cities”, to zestawienie, które identyfikuje największe klastry technologiczne w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. W najnowszym zestawieniu Kraków ...

Kategoria, w której wysokie miejsca zajęły aż trzy polskie miasta, jest chyba najciekawszą ze wszystkich w raporcie, z uwagi na ogromne zróżnicowanie pomiędzy sklasyfikowanymi klastrami. Część z nich ...

Miasta, klastry i państwa - Kiedy w Irlandii zaczynamy rozmowy z zagranicznymi firmami, nasza państwowa agencja przydziela dwie osoby do udziału w takich spotkaniach. Jeśli jest to np. firma z sektora ...

Klastry technologiczne to nic innego jak skupisko przedsiębiorstw z tego samego lub pokrewnych sektorów, nazywane też centrami technologicznymi. Najczęściej są to duże miasta, ale nie jest ...

Podlaskie ma bowiem klimat sprzyjający rozwoju branży IT. Ponad rok temu stworzono tu klaster zrzeszający IT z Polski północno-wschodniej, co umożliwia większe wykorzystanie potencjału całego regionu. ...

krih.pl

Copyright © 2018. All Rights Reserved.